Vaikiška tarpukario suknelė

Vaikiška suknelė, XX a. 9 deš.
Individualių rūbų siuvimo fabrikas Mada

1966 m. Kaune, Laisvės alėjoje, pastatytas Mados fabriko siuvimo cechas. Dr. Kastytis Rudokas nurodo, kad „istoriškai reikšmingoje miesto dalyje įkurta pramonės įmonė tarsi pabrėžtinai simbolizavo vieną iš svarbiausių sovietinės ideologijos vertybių – fabriką ir darbininką“. Pirmame aukšte veikė siuvimo ateljė, o kituose trijuose aukštose įrengtos gamybinės ir administracinės patalpos. 2002 m. statinys rekonstruotas ir stipriai pakeitė išvaizdą.
Individualių rūbų siuvimo fabrikas Mada siuvo moteriškus, vyriškus bei vaikiškus drabužius. Norintys siūdintis individualiai, turėdavo atsinešti savo audinį. Ši vaikiška suknelė – ne individualus, bet masinis drabužis. Ypatinga savybė – išlikusi etiketė. Dizaino požiūriu gaminys neišskirtinis, tačiau jis priklauso pramonės dizaino istorijai.

Eksponatas priklauso Drabužių muziejui

Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary

Daugelis leidinių apie dizainą prasideda sakiniu, kad dizainą sunku apibrėžti. O kaip pasakoti apie Lietuvos dizainą? Kas yra Lietuvos dizainas? Kada jis atsirado? Kas nepatenka į dizaino sąvoką? Šiuos klausimus kelia ne tik tyrėjai, bet ir plačioji visuomenė.
Parodoje Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary susitinka skirtingi ir netgi, nebijokime šio žodžio, eklektiški objektai. Tai neišvengiama, kai pristatomi trijose epochose (tarpukariu, sovietmečiu ir po 1990 m., Lietuvai atgavus Nepriklausomybę) sukurti dizaino gaminiai. Jie priklauso skirtingiems laikmečiams, nevienodas jų dydis, paskirtis, medžiagos, iš kurių jie pagaminti ir t. t. Taip pat tarp eksponatų rasime ir masinės gamybos (sukurtų gamyklose), ir vienetinių objektų.
Rengiant parodą, iššūkiu tapo objektų savitumas, neleidžiąs jų apibendrinti ar ieškoti panašumų. Kadangi kontrastingi ir patys laikotarpiai, nusprendėme nejungti objektų į vieną naratyvą, ir juos „miksavome“, parodydami jų kontrastus, o kai kur – panašumus. Parodos rengėjai nekelia sau užduoties parodyti, kas priklauso Lietuvos dizaino istorijai, eksponatai neskirstyti pagal įdomumą, sėkmingumą ar tiesiog „gerumą“.
Tikime, kad viena iš dizaino funkcijų – jaudinti ir kelti klausimus. Tokia ir šios parodos misija.
Parodos kuratorė Sonata Šulcė

Girl’s dress, 1980s
The Mada bespoke clothing factory

The Mada factory’s sewing workshop was built in 1966 along Laisvės Alėja in Kaunas. Dr. Kastytis Rudokas has noted that “established in a historically significant part of the city, the industrial company seemed to emphatically symbolize one of the most important values of Soviet ideology – the factory and the worker. A sewing studio operated on the ground floor, while the other three floors contained production and administrative facilities. In 2002, the building was remodelled, with its appearance altered drastically.
The Mada bespoke clothing factory made women’s, men’s, and children’s clothing. Those wanting tailor-made garments had to provide their own fabric. This girl’s dress was a mass-produced, rather than bespoke, article. The preserved label represents a noteworthy characteristic. From a design perspective, the product does not stand out, yet it belongs to the history of industrial design.

The exhibit belongs to the Clothing Museum

Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary

Most publications about design begin by stating that design is difficult to define. What, then, can be said about Lithuanian design? What is Lithuanian design? When did it emerge? What falls outside the concept of design? These questions are posed not just by researchers but by society at large.
Diverse and even – dare we say it – eclectic objects meet in the Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary exhibition. This is unavoidable, considering that design items created during three different epochs (interwar, Soviet, and after Lithuanian independence in 1990) are presented. They belong to different times, and they vary in size, purpose, production materials, etc. Also, the exhibits include both mass-produced (i.e., made in factories) and unique items.
In organizing the exhibition, the uniqueness of the objects posed a challenge, making it difficult to generalize them or identify similarities. With the time periods themselves also contrasting, we decided not to combine the objects into a single narrative. Instead, by intermixing them, we were able to demonstrate their contrasts – and in some cases, their similarities. The exhibition’s organizers do not strive to present what does or does not belong to the history of Lithuanian design, nor are the exhibits organized based on how interesting, successful, or “good” they are.
We believe that one of the functions of design is to excite and generate questions. Such is the mission of this exhibition.
Sonata Šulcė, exhibition curator

Sekite socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

.

Partneriai

Visos teisės saugomos: dizainaskaune.lt 2020