Radijo imtuvas + 1 ritė (Magnetofono ritės Vilniaus Plastiko dirbinių gamyklos “Plasta” leidimo)

Magnetofonas Elfa 201-1 Stereo, 1984
Vilniaus elektrotechnikos gamykla Elfa

Elfa – elektrotechnikos fabrikas Vilniuje, kurio istorija prasideda dar 1925 m., kai įkurta radiotechnikos draugija Elektrit. Draugija turėjo elektronikos prietaisų parduotuvę ir dirbtuves. 1927 m. imta surinkinėti radijo imtuvus ir gramofonus, o Elektrit pradėjo radijo imtuvų eksportą į kitas šalis. Šie radijo imtuvai laimėjo apdovanojimų ir medalių Paryžiuje bei kituose miestuose.
Sovietmečiu Elektrit patalpos ir likę įrengimai perduoti Valstybiniam elektrotechnikos fabrikui. 1967 m. įkurtas gamybinis susivienijimas Elfa, į kurį įėjo Vilniaus elektrotechnikos gamykla Elfa, Kėdainių elektros aparatūros gamykla, Mažeikių elektrotechnikos gamykla, specialus konstravimo biuras (SKB). Šis elektrotechnikos fabrikas daugiausia gamino variklius skalbimo mašinoms ir šaldytuvams, 6 deš. pradėjo gaminti patefonus, o vėliau – magnetofonus ir radijo imtuvus. 1975 m. pradėtas gaminti pirmasis Elfos stereofoninis magnetofonas Elfa 332 stereo.

Eksponatas priklauso Drabužių muziejui

Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary

Daugelis leidinių apie dizainą prasideda sakiniu, kad dizainą sunku apibrėžti. O kaip pasakoti apie Lietuvos dizainą? Kas yra Lietuvos dizainas? Kada jis atsirado? Kas nepatenka į dizaino sąvoką? Šiuos klausimus kelia ne tik tyrėjai, bet ir plačioji visuomenė.
Parodoje Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary susitinka skirtingi ir netgi, nebijokime šio žodžio, eklektiški objektai. Tai neišvengiama, kai pristatomi trijose epochose (tarpukariu, sovietmečiu ir po 1990 m., Lietuvai atgavus Nepriklausomybę) sukurti dizaino gaminiai. Jie priklauso skirtingiems laikmečiams, nevienodas jų dydis, paskirtis, medžiagos, iš kurių jie pagaminti ir t. t. Taip pat tarp eksponatų rasime ir masinės gamybos (sukurtų gamyklose), ir vienetinių objektų.
Rengiant parodą, iššūkiu tapo objektų savitumas, neleidžiąs jų apibendrinti ar ieškoti panašumų. Kadangi kontrastingi ir patys laikotarpiai, nusprendėme nejungti objektų į vieną naratyvą, ir juos „miksavome“, parodydami jų kontrastus, o kai kur – panašumus. Parodos rengėjai nekelia sau užduoties parodyti, kas priklauso Lietuvos dizaino istorijai, eksponatai neskirstyti pagal įdomumą, sėkmingumą ar tiesiog „gerumą“.
Tikime, kad viena iš dizaino funkcijų – jaudinti ir kelti klausimus. Tokia ir šios parodos misija.
Parodos kuratorė Sonata Šulcė

Elfa 201-1 Stereo, reel-to-reel tape recorder, 1984
The Elfa Electrical Engineering Factory of Vilnius

Elfa is an electrical engineering factory in Vilnius whose history begins in 1925 with the founding of the Elektrit radio engineering society. The society had an electronic device store and workshops. In 1927, assembly of radio receivers and gramophones began, while Elektrit commenced exporting radio receivers abroad. These radio receivers earned awards and medals in Paris and other cities.
During the Soviet era, the Elektrit facilities and remaining equipment were transferred to the State Electrical Engineering Factory. In 1967, the Elfa manufacturing association was established, comprising the Elfa Vilnius Electrical Engineering Factory, the Kėdainiai Electrical Equipment Factory, the Mažeikiai Electrical Engineering Factory, and the Special Construction Office (SKB). This electrical engineering factory mostly produced motors for washing machines and refrigerators, then began manufacturing phonographs in the 1950s, and later began making reel-to-reel tape recorders and radio receivers. In 1975, Elfa’s first stereophonic reel-to-reel tape recorder, the Elfa 332 Stereo, went into production.

The exhibit belongs to the Clothing Museum

Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary

Most publications about design begin by stating that design is difficult to define. What, then, can be said about Lithuanian design? What is Lithuanian design? When did it emerge? What falls outside the concept of design? These questions are posed not just by researchers but by society at large.
Diverse and even – dare we say it – eclectic objects meet in the Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary exhibition. This is unavoidable, considering that design items created during three different epochs (interwar, Soviet, and after Lithuanian independence in 1990) are presented. They belong to different times, and they vary in size, purpose, production materials, etc. Also, the exhibits include both mass-produced (i.e., made in factories) and unique items.
In organizing the exhibition, the uniqueness of the objects posed a challenge, making it difficult to generalize them or identify similarities. With the time periods themselves also contrasting, we decided not to combine the objects into a single narrative. Instead, by intermixing them, we were able to demonstrate their contrasts – and in some cases, their similarities. The exhibition’s organizers do not strive to present what does or does not belong to the history of Lithuanian design, nor are the exhibits organized based on how interesting, successful, or “good” they are.
We believe that one of the functions of design is to excite and generate questions. Such is the mission of this exhibition.
Sonata Šulcė, exhibition curator

Sekite socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

.

Partneriai

Visos teisės saugomos: dizainaskaune.lt 2020