Eksperimentinė kolekcija GIRL POWER Justina Semčenkaitė

Eksperimentinė kolekcija GIRL POWER
Justina Semčenkaitė

Girl Power tai – eksperimentinė drabužių kolekcija-manifestas, kuri skatina pažvelgti į nūdienos grožio standartus su šlakeliu ironijos ir pamąstyti apie medijų įtaką suvokiant grožį. 2016 m. autorė laimėjo jaunojo dizaino prizą.

Kolekcijoje Girl Power didelis dėmesys skiriamas rankų darbui ir skirtingoms technikoms. Pasitelkiamos veltinio, siuvinėjimo aplikacijos ir mezgimo technikos. Dizaino kūrinyje naudojamas paradokso principas. Pavyzdžiui, kurdami šį paltą naudojome veltinio techniką, kuri dengia kūną lyg kokonas. Nepaisant to, šis drabužis atviresnis nei daugelis kitų.

Autorės privati kolekcija

Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary

Daugelis leidinių apie dizainą prasideda sakiniu, kad dizainą sunku apibrėžti. O kaip pasakoti apie Lietuvos dizainą? Kas yra Lietuvos dizainas? Kada jis atsirado? Kas nepatenka į dizaino sąvoką? Šiuos klausimus kelia ne tik tyrėjai, bet ir plačioji visuomenė.
Parodoje Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary susitinka skirtingi ir netgi, nebijokime šio žodžio, eklektiški objektai. Tai neišvengiama, kai pristatomi trijose epochose (tarpukariu, sovietmečiu ir po 1990 m., Lietuvai atgavus Nepriklausomybę) sukurti dizaino gaminiai. Jie priklauso skirtingiems laikmečiams, nevienodas jų dydis, paskirtis, medžiagos, iš kurių jie pagaminti ir t. t. Taip pat tarp eksponatų rasime ir masinės gamybos (sukurtų gamyklose), ir vienetinių objektų.
Rengiant parodą, iššūkiu tapo objektų savitumas, neleidžiąs jų apibendrinti ar ieškoti panašumų. Kadangi kontrastingi ir patys laikotarpiai, nusprendėme nejungti objektų į vieną naratyvą, ir juos „miksavome“, parodydami jų kontrastus, o kai kur – panašumus. Parodos rengėjai nekelia sau užduoties parodyti, kas priklauso Lietuvos dizaino istorijai, eksponatai neskirstyti pagal įdomumą, sėkmingumą ar tiesiog „gerumą“.
Tikime, kad viena iš dizaino funkcijų – jaudinti ir kelti klausimus. Tokia ir šios parodos misija.
Parodos kuratorė Sonata Šulcė

The GIRL POWER experimental collection
Justina Semčenkaitė

Girl Power is an experimental clothing collection/manifesto that encourages us to look at today’s beauty standards with a hint of irony and to think about the influence of the media in perceiving beauty. In 2016 the author won the Young Design Award.

With the Girl Power collection, significant attention is devoted to handcraftsmanship and different techniques. Felt, embroidery applications, and knitting techniques are used. The paradox principle is used in this piece of design. For example, in creating this coat, we used the felting technique, which covers the body like a cocoon. Nevertheless, this garment is more open than many others.

The author’s private collection.

Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary

Most publications about design begin by stating that design is difficult to define. What, then, can be said about Lithuanian design? What is Lithuanian design? When did it emerge? What falls outside the concept of design? These questions are posed not just by researchers but by society at large.
Diverse and even – dare we say it – eclectic objects meet in the Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary exhibition. This is unavoidable, considering that design items created during three different epochs (interwar, Soviet, and after Lithuanian independence in 1990) are presented. They belong to different times, and they vary in size, purpose, production materials, etc. Also, the exhibits include both mass-produced (i.e., made in factories) and unique items.
In organizing the exhibition, the uniqueness of the objects posed a challenge, making it difficult to generalize them or identify similarities. With the time periods themselves also contrasting, we decided not to combine the objects into a single narrative. Instead, by intermixing them, we were able to demonstrate their contrasts – and in some cases, their similarities. The exhibition’s organizers do not strive to present what does or does not belong to the history of Lithuanian design, nor are the exhibits organized based on how interesting, successful, or “good” they are.
We believe that one of the functions of design is to excite and generate questions. Such is the mission of this exhibition.
Sonata Šulcė, exhibition curator

Sekite socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

.

Partneriai

Visos teisės saugomos: dizainaskaune.lt 2020