Spalvoto stiklo vaza, apie XX a. 8 deš.  Algimantas Žilys (1936–2009)

Algimantas Žilys mokėsi Kauno dailės mokykloje. 1960 m. įstojo į Lietuvos valstybinį dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija) gilintis į vitražo ir stiklo sritį. Vos baigęs studijas, įsidarbino vyriausiuoju dailininku Vilniaus stiklo fabrike ir, meistriškai žaisdamas su forma ir spalvomis, sukūrė daugybę neįtikėtinų spalvoto stiklo kūrinių. Kūrėjo braižą galima pavadinti drąsiu, eksperimentiniu, neabejotinai išsiskiriančiu ir tikrai nenuobodžiu. Jo vazos dažniausiai sukurtos iš sunkaus stiklo, sveriančio kilogramą ir daugiau.
Algimantas Žilys – žinomas stiklo meistras, menininkas ir kūrėjas. Surengė nemažai personalinių parodų. Kūrė ir kitomis technikomis. 1968 m. dvyliktame tarptautiniame plakatų kongrese apdovanotas I laipsnio diplomu. Jo kūrinius įsigijo ne vienas Lietuvos ir užsienio muziejus.

Privati kolekcija

Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary

Daugelis leidinių apie dizainą prasideda sakiniu, kad dizainą sunku apibrėžti. O kaip pasakoti apie Lietuvos dizainą? Kas yra Lietuvos dizainas? Kada jis atsirado? Kas nepatenka į dizaino sąvoką? Šiuos klausimus kelia ne tik tyrėjai, bet ir plačioji visuomenė.
Parodoje Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary susitinka skirtingi ir netgi, nebijokime šio žodžio, eklektiški objektai. Tai neišvengiama, kai pristatomi trijose epochose (tarpukariu, sovietmečiu ir po 1990 m., Lietuvai atgavus Nepriklausomybę) sukurti dizaino gaminiai. Jie priklauso skirtingiems laikmečiams, nevienodas jų dydis, paskirtis, medžiagos, iš kurių jie pagaminti ir t. t. Taip pat tarp eksponatų rasime ir masinės gamybos (sukurtų gamyklose), ir vienetinių objektų.
Rengiant parodą, iššūkiu tapo objektų savitumas, neleidžiąs jų apibendrinti ar ieškoti panašumų. Kadangi kontrastingi ir patys laikotarpiai, nusprendėme nejungti objektų į vieną naratyvą, ir juos „miksavome“, parodydami jų kontrastus, o kai kur – panašumus. Parodos rengėjai nekelia sau užduoties parodyti, kas priklauso Lietuvos dizaino istorijai, eksponatai neskirstyti pagal įdomumą, sėkmingumą ar tiesiog „gerumą“.
Tikime, kad viena iš dizaino funkcijų – jaudinti ir kelti klausimus. Tokia ir šios parodos misija.
Parodos kuratorė Sonata Šulcė

Stained Glass Vase, around 1970s
Algimantas Žilys (1936–2009)

Algimantas Žilys studied at Kaunas School of Art. In 1960 he entered the State Art Institute of Lithuania (the current Vilnius Academy of Arts) to delve into the field of stained glass and glass. As soon as he graduated, he became the chief artist at Vilnius Art Factory and, masterfully playing with form and colour, he created a number of incredible pieces of stained glass. The artist’s drawing style can be called bold, experimental, unquestionably unique, and by no means boring. His vases are usually made of heavy glass weighing a kilogram or more.
Algimantas Žilys is a famous glass master, artist and creator. He has held a number of solo exhibitions. He also created by using other techniques. In 1968 he was awarded the 1st degree diploma at the 12th International Poster Congress. His works have been purchased by many museums in Lithuania and abroad.

Private collection

Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary

Most publications about design begin by stating that design is difficult to define. What, then, can be said about Lithuanian design? What is Lithuanian design? When did it emerge? What falls outside the concept of design? These questions are posed not just by researchers but by society at large.
Diverse and even – dare we say it – eclectic objects meet in the Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary exhibition. This is unavoidable, considering that design items created during three different epochs (interwar, Soviet, and after Lithuanian independence in 1990) are presented. They belong to different times, and they vary in size, purpose, production materials, etc. Also, the exhibits include both mass-produced (i.e., made in factories) and unique items.
In organizing the exhibition, the uniqueness of the objects posed a challenge, making it difficult to generalize them or identify similarities. With the time periods themselves also contrasting, we decided not to combine the objects into a single narrative. Instead, by intermixing them, we were able to demonstrate their contrasts – and in some cases, their similarities. The exhibition’s organizers do not strive to present what does or does not belong to the history of Lithuanian design, nor are the exhibits organized based on how interesting, successful, or “good” they are.
We believe that one of the functions of design is to excite and generate questions. Such is the mission of this exhibition.
Sonata Šulcė, exhibition curator

Sekite socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

.

Partneriai

Visos teisės saugomos: dizainaskaune.lt 2020