Dvi girliandos “Liepsnelė”

Elektrogirlianda Liepsnelė, 1987, 1989
Pabradės skaičiavimo prietaisų gamykla Modulis

1966 m. įkurtas Skaičiavimo ir organizacinės technikos įmonių susivienijimas Sigma. 1971 m. jis keitė pavadinimą – tapo Skaičiavimo technikos gamybiniu-techniniu susivienijimu Sigma, vienijusiu net 5 gamyklas ir dvi projektavimo-konstravimo organizacijas. Viena iš šiam susivienijimui priklausiusių gamyklų buvo Pabradės skaičiavimo prietaisų gamykla Modulis.
Gamykloje gaminti įvairūs gaminiai: skaičiavimo mašinų elementai, plastikiniai dirbiniai, litavimo komplektai ir buitinės paskirties gaminiai. Vienas jų – elektrogirlianda Liepsnelė. Sudėtinga vertinti šio gaminio dizainą, tačiau tai yra dalis pramonės dizaino istorijos.

Eksponatas priklauso Drabužių muziejui

Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary

Daugelis leidinių apie dizainą prasideda sakiniu, kad dizainą sunku apibrėžti. O kaip pasakoti apie Lietuvos dizainą? Kas yra Lietuvos dizainas? Kada jis atsirado? Kas nepatenka į dizaino sąvoką? Šiuos klausimus kelia ne tik tyrėjai, bet ir plačioji visuomenė.
Parodoje Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary susitinka skirtingi ir netgi, nebijokime šio žodžio, eklektiški objektai. Tai neišvengiama, kai pristatomi trijose epochose (tarpukariu, sovietmečiu ir po 1990 m., Lietuvai atgavus Nepriklausomybę) sukurti dizaino gaminiai. Jie priklauso skirtingiems laikmečiams, nevienodas jų dydis, paskirtis, medžiagos, iš kurių jie pagaminti ir t. t. Taip pat tarp eksponatų rasime ir masinės gamybos (sukurtų gamyklose), ir vienetinių objektų.
Rengiant parodą, iššūkiu tapo objektų savitumas, neleidžiąs jų apibendrinti ar ieškoti panašumų. Kadangi kontrastingi ir patys laikotarpiai, nusprendėme nejungti objektų į vieną naratyvą, ir juos „miksavome“, parodydami jų kontrastus, o kai kur – panašumus. Parodos rengėjai nekelia sau užduoties parodyti, kas priklauso Lietuvos dizaino istorijai, eksponatai neskirstyti pagal įdomumą, sėkmingumą ar tiesiog „gerumą“.
Tikime, kad viena iš dizaino funkcijų – jaudinti ir kelti klausimus. Tokia ir šios parodos misija.
Parodos kuratorė Sonata Šulcė

Liepsnelė, string lights, 1987, 1989
The Modulis Computing Equipment Factory of Pabradė

In 1966, the Sigma Association of Computing and Organizational Equipment Companies was established. The name changed in 1971, becoming the Sigma Computing Equipment Production and Technical Association, uniting five factories and two design and construction organizations. One of this association’s plants was the Modulis Computing Equipment Factory of Pabradė.
The factory manufactured a variety of merchandise: computing machine parts, plastic products, soldering kits, and household wares. They included the Liepsnelė string lights. Though evaluating this product’s design is difficult, it makes up part of the history of industrial design.

The exhibit belongs to the Clothing Museum​

Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary

Most publications about design begin by stating that design is difficult to define. What, then, can be said about Lithuanian design? What is Lithuanian design? When did it emerge? What falls outside the concept of design? These questions are posed not just by researchers but by society at large.
Diverse and even – dare we say it – eclectic objects meet in the Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary exhibition. This is unavoidable, considering that design items created during three different epochs (interwar, Soviet, and after Lithuanian independence in 1990) are presented. They belong to different times, and they vary in size, purpose, production materials, etc. Also, the exhibits include both mass-produced (i.e., made in factories) and unique items.
In organizing the exhibition, the uniqueness of the objects posed a challenge, making it difficult to generalize them or identify similarities. With the time periods themselves also contrasting, we decided not to combine the objects into a single narrative. Instead, by intermixing them, we were able to demonstrate their contrasts – and in some cases, their similarities. The exhibition’s organizers do not strive to present what does or does not belong to the history of Lithuanian design, nor are the exhibits organized based on how interesting, successful, or “good” they are.
We believe that one of the functions of design is to excite and generate questions. Such is the mission of this exhibition.
Sonata Šulcė, exhibition curator

Sekite socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

.

Partneriai

Visos teisės saugomos: dizainaskaune.lt 2020