Kėdė Muista  – Dizaineris Aurimas Lažinskas, Vainius Markelis, Saulius Šeštavickas, Vilius Kiškis 

Kėdė Muista
Dizaineris Aurimas Lažinskas, Vainius Markelis, Saulius Šeštavickas, Vilius Kiškis 

Kėdė Muista pasižymi aiškiomis linijomis, paprastumu, jos dizainas nėra apkrautas, tačiau originalus, įsimenantis ir funkcionalus.
Sukurti į šonus siūbuojančią kėdę dizainerį Aurimą Lažinską paskatino perskaitytas straipsnis apie tai, kaip nejudrus sėdėjimas trumpina gyvenimą. Skamba paradoksaliai, tačiau judriai sėdėti yra sveika! Galbūt daugelis sėdėdami mielai linguoja arba siūbuoja.t
Kėdė Muista skatina mikrojudesius ir leidžia rinktis tarp dviejų sėdėjimo pozicijų. Taigi ši kėdė leidžia sėdinčiajam pačiam spręsti, kaip sėdėti: ramiai ar judriai. Taip galima aktyvuoti skirtingas raumenų grupes, suptis pirmyn–atgal (panašu į balno principą) ar linguoti į šonus.

Privati autorių kolekcija.

Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary

Daugelis leidinių apie dizainą prasideda sakiniu, kad dizainą sunku apibrėžti. O kaip pasakoti apie Lietuvos dizainą? Kas yra Lietuvos dizainas? Kada jis atsirado? Kas nepatenka į dizaino sąvoką? Šiuos klausimus kelia ne tik tyrėjai, bet ir plačioji visuomenė.
Parodoje Lietuvos dizainas: from temporary to contemporary susitinka skirtingi ir netgi, nebijokime šio žodžio, eklektiški objektai. Tai neišvengiama, kai pristatomi trijose epochose (tarpukariu, sovietmečiu ir po 1990 m., Lietuvai atgavus Nepriklausomybę) sukurti dizaino gaminiai. Jie priklauso skirtingiems laikmečiams, nevienodas jų dydis, paskirtis, medžiagos, iš kurių jie pagaminti ir t. t. Taip pat tarp eksponatų rasime ir masinės gamybos (sukurtų gamyklose), ir vienetinių objektų.
Rengiant parodą, iššūkiu tapo objektų savitumas, neleidžiąs jų apibendrinti ar ieškoti panašumų. Kadangi kontrastingi ir patys laikotarpiai, nusprendėme nejungti objektų į vieną naratyvą, ir juos „miksavome“, parodydami jų kontrastus, o kai kur – panašumus. Parodos rengėjai nekelia sau užduoties parodyti, kas priklauso Lietuvos dizaino istorijai, eksponatai neskirstyti pagal įdomumą, sėkmingumą ar tiesiog „gerumą“.
Tikime, kad viena iš dizaino funkcijų – jaudinti ir kelti klausimus. Tokia ir šios parodos misija.
Parodos kuratorė Sonata Šulcė

Chair Muista
Designer Aurimas Lažinskas and his colleagues Vainius Markelis, Saulius Šestavickas, Vilius Kiškis

The Chair Muista (Mover) is characterized by clear lines, simplicity, its design is not burdened, yet original, memorable and functional. It seems like a perfect combination!
Designer Aurimas Lažinskas was encouraged to create a rocking chair after reading an article about how sitting still shortens life. Sounds like a paradox but sitting and moving is healthy! Maybe many would love to sway or rock while sitting?
The Chair Muista encourages micro-movement and allows you to choose between two sitting positions. So, this chair allows the sitting person to decide whether to sit still or move. This allows you to activate different groups of muscles, swing backward and forward (similar to the principle of a saddle) or swing sideways.

A private collection of authors.

Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary

Most publications about design begin by stating that design is difficult to define. What, then, can be said about Lithuanian design? What is Lithuanian design? When did it emerge? What falls outside the concept of design? These questions are posed not just by researchers but by society at large.
Diverse and even – dare we say it – eclectic objects meet in the Lithuanian Design: From Temporary to Contemporary exhibition. This is unavoidable, considering that design items created during three different epochs (interwar, Soviet, and after Lithuanian independence in 1990) are presented. They belong to different times, and they vary in size, purpose, production materials, etc. Also, the exhibits include both mass-produced (i.e., made in factories) and unique items.
In organizing the exhibition, the uniqueness of the objects posed a challenge, making it difficult to generalize them or identify similarities. With the time periods themselves also contrasting, we decided not to combine the objects into a single narrative. Instead, by intermixing them, we were able to demonstrate their contrasts – and in some cases, their similarities. The exhibition’s organizers do not strive to present what does or does not belong to the history of Lithuanian design, nor are the exhibits organized based on how interesting, successful, or “good” they are.
We believe that one of the functions of design is to excite and generate questions. Such is the mission of this exhibition.
Sonata Šulcė, exhibition curator

Sekite socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

.

Partneriai

Visos teisės saugomos: dizainaskaune.lt 2020